Амжилт академид суралцсан үе

Өөрийгөө дарж хэлж байгаа биш шүү. Би үнэхээр зураг зурж чаддаггүй. Гэвч орчин үеийн дижитал тоног төхөөрөмж програмд маш их дуртай. Иймээс өөрийн хил хязгаарыг тэлж сорих үүднээс амжилт академид явж эхэллээ.

This slideshow requires JavaScript.