Амжилт академид суралцсан үе

Өөрийгөө дарж хэлж байгаа биш шүү. Би үнэхээр зураг зурж чаддаггүй. Гэвч орчин үеийн дижитал тоног төхөөрөмж програмд маш их дуртай. Иймээс өөрийн хил хязгаарыг тэлж сорих үүднээс амжилт академид явж эхэллээ.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s