Book review 2: Ден Сенор, Старт-ап үндэстэн

Байгалийн эх үүсгэвэргүй орон хэрхэн мэдээллийн технологиор хөгжлийн гарцыг олсон талаар гардаг ном. Их олон номны хэсгээс иш  татсан, судалгаа сайтай. Мэдээллийн чиглэлийн ном байлаа. Гэхдээ уншихад анхааарал сарнихуйц яг сэтгэл татахаар бичэгдээгүй байсан учраас гол санааг нь уншаад явлаа.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s