Лимонтой усны ач тус

Лимон нь хэдий хүчиллэг ч хүний мах бодид ороод орчинг шүлтлэг шинж чанартай болгодог шинжтэй билээ. Эрдэмтдийн үзэж буйгаар шүлтлэг орчинд нян амьдрах боломж буурч ингэснээр зарим өвчнөөс сэргийлэх боломжтой. Харин хүчиллэг орчинд хавдрын эс болон нянгууд үржих боломж ирэсдэг.Тиймээс та өдөрт боломжийн хирээр тасалгааны хэмтэй лимонтой ус ууж заншаарай.

image